JALANGI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST(1ST PHASE)
 B.A HONOURS GEOGRAPHY OBC-B ALL FINAL MERIT LIST(1ST PHASE)
Name           
RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 JM000113 DISHA DEBNATH OBC-B N 99 467 566
2 JM000465 KOUSHIK DEBNATH OBC-B N 97 446 543
3 JM000094 ANANYA DEBNATH OBC-B N 88 400 488
4 JM000115 SATYAM PAL OBC-B N 82 392 474
5 JM000063 SAMIR KUMAR GHOSH OBC-B N 90 370 460
6 JM000368 ENUARA SARKAR OBC-B N 74 372 446
7 JM001298 SUMI PRAMANIK OBC-B N 81 383 445.44
8 JM000096 BANASHREE SAHA OBC-B N 75 366 441
9 JM000598 RICHA SHARMA OBC-B N 73 322 395
10 JM000072 MASUDA KHATUN OBC-B N 60 324 384
11 JM000508 SARMIN KHANAM OBC-B N 71 300 371